Bölümümüze yatay geçiş, dikey geçiş veya mühendislik tamamlama ile gelen öğrencilerden ders kaydı yaptırmayanlar (OBS de dersleri görünmeyenler) ders kayıtlarını yaptırmaları için biran önce Araş. Gör. Haris ÇALGAN’a ulaşmaları gerekmektedir. Aksi takdirde hiçbir dersi almamış olacaklardır.
Ders kaydı yaptırmış ve intibak sonucu sayılan derslerini sildirmeyenlerin öğrenci işlerinden alacakları İntibak sonuç belgeleriyle beraber Araş. Gör. Haris ÇALGAN’a ulaşmaları gerekmektedir. Aksi takdirde geçmiş oldukları dersleri tekrar almış olarak görünmektedirler.
Yatay geçiş, dikey geçiş veya mühendislik tamamlama ile gelen öğrencilerin bazılarının OBS’de borçları görünmektedir. Borçların kapatılması veya konu hakkında öğrenci işlerinden bilgi almaları hususunda ivedilikle gereğinin yapılması gerekmektedir. ‘