Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesinin 7. maddesinin D bendine göre

Öğrenci tarafından hazırlanan staj dosyası; stajı izleyen yarıyılın ilk otuz günü içinde ilgili bölüm başkanlığına teslim edilir. Gecikme halinde staj dosyası kabul edilmez.