Staj defterleri 08-12 Ekim tarihleri arasında bölüm sekreterliğine teslim edilecektir.

Staj defterlerinin teslimi ve izlenecek yol ile ilgili duyuruya buradan ulaşabilirsiniz.