Elektrik Makinaları Laboratuvarı 1. Öğretim gruplarına buradan, 1. Öğretim deney listesine buradan, 2. Öğretim gruplarına buradan, 2. Öğretim deney listesine buradan, deney föyüne ise buradan ulaşabilirsiniz.