Bölüm Başkanlığına verilecek dilekçelerde, fakültemizde kullanılan ve fakülte internet sayfası veya kantin fotokopiden temin edilebilecek matbu dilekçeler kullanılacak ve mutlaka danışmana onaylatıldıktan sonra bölüm sekreterliğine teslim edilecektir.