Güz döneminde birlikte çalıştığı danışman öğretim üyesini kontenjan dolması nedeniyle seçemeyen öğrenciler, ekle-sil haftası içerisinde Arş. Gör. Erman Köybaşı’ya mail göndererek ya da yanına uğrayarak sorunlarını çözebilirler.