Ulusal Projeler

  1. Doç. Dr. Murat Erhan BALCI (Araştırmacı), TÜBİTAK 1001 PROJESİ (110E113); Harmonik Üreten Yüklerin Tespiti için Yeni Bir Metot Geliştirmek, 01/09/2010 - 01/09/2013.
  2. Doç. Dr. Murat Erhan BALCI (Yürütücü), SANTEZ Projesi (01008.STZ.2011-2); Sinüzoidal Olmayan Sistemler için Güç Transformatörü Tasarımı, 01/07/2012 - 01/07/2014.
  3. Doç. Dr. Murat Erhan BALCI (Yürütücü), TÜBİTAK 1001 PROJESİ (1102E222); Asenkron Generatörlü Rüzgâr Türbinlerinin Dengesiz Gerilim Altında Dağıtım Sistemlerinde Yük Akışı
    İçin Modellenmesi, 01/04/2013 - 27/04/2015.
  4. Doç. Dr. Murat Erhan BALCI (Yürütücü), TÜBİTAK 1001 PROJESİ (116E110); Evirici Devreli Dağıtık Üretim Tesislerinin Güç Sistemlerine Azami Katılımı için Optimal Pasif Harmonik Filtre Boyutlandırma Ve Yerleştirme Algoritması Geliştirmek, 01/05/2017 - (Devam Ediyor).
  5. Doç. Dr. Murat Erhan BALCI (Eğitim Koordinatörü), Gençlik Enerjisi Rüzgar Enerjisiyle Buluşuyor, Kalkınma Bakanlığı, 01/03/2015- 01/03/2016.
  6. Yrd. Doç. Dr. Serhat KÜÇÜKDERMENCİ (Yürütücü), TÜBİTAK 3501 PROJESİ (215E107); Kanser tedavisi için manyetik hipertermiya in vitro test cihazı tasarımı ve gerçeklenmesi, 01/05/2016 - (Devam Ediyor).
  7. Yard. Doç. Dr. Seyit Ahmet SİS (Yürütücü), TÜBİTAK 3001 PROJESİ (115E001); Elektrikli Araçların Kablosuz Şarj Edilmelerinde Kullanılmak Üzere, Manyetik Kuplaj Temelli Kablosuz Güç Transfer Sistemleri İçin Endüktif Çevrimlerin (Loops) Geliştirilmesi, 15/08/2015 - ....