Elektrik Makinaları Anabilim Dalı

Doç. Dr. Metin DEMİRTAŞ

Bölüm Başkanı

Anabilim Dalı Başkanı

e-mail: mdtas@balikesir.edu.tr

Özgeçmiş

Yrd. Doç. Dr. Serhat KÜÇÜKDERMENCİ

Bölüm Başkan Yardımcısı

e-mail: kucukdermenci@balikesir.edu.tr

Özgeçmiş

Yrd. Doç. Dr. Seyit Ahmet SİS

Bölüm Başkan Yardımcısı

e-mail: seyit.sis@balikesir.edu.tr

Özgeçmiş

Arş. Gör. Erdem İLTEN

Arş. Gör. Haris ÇALGAN

Elektrik Tesisleri Anabilim Dalı

Doç. Dr. Murat Erhan BALCI

Anabilim Dalı Başkanı

e-mail: mbalci@balikesir.edu.tr

Özgeçmiş

Prof. Dr. Seydi DOĞAN

Yrd. Doç. Dr. Kubilay EKER

Arş. Gör. Alp KARADENİZ

Kontrol ve Kumanda Sistemleri Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Davut AKDAŞ

Anabilim Dalı Başkanı

e-mail: akdas@balikesir.edu.tr

Özgeçmiş

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Hakan SELÇUK

Yrd. Doç. Dr. Bayram ESEN

Yrd. Doç. Dr. Serkan YAKUT

Arş. Gör. Dr. Ali Rıza EKTİ

Arş. Gör. Erman KÖYBAŞI