Sanayi devriminin başlamasıyla, günden güne artan bilgi birikimi, insanoğlunun daha önceleri hayal bile edemeyeceği teknoloji çağına ulaşmasına vesile olmuştur. Bu bilgi çağına ulaşmada gerekli eğitim ve öğretimin verildiği bölümlerden birisi olan Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinin yeri şüphesiz ki, ayrıdır.

2006-2007 eğitim-öğretim yılında lisans ve yüksek lisans programlarına öğrenci alan Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin hedefleri arasında, öğrencilerinin donanımlı mühendisler olarak yetiştirilmeleri için olağanüstü bir eğitim kalitesi sağlanarak; başarılı bir profesyonel kariyer için hazırlamak sayılabilir. Bu amaçla, öğrencilerimiz teorik bilgi ve pratik deneyimlerinin yanı sıra, yeterli yabancı dil bilgisi ve gelişmiş araştırma yetenekleri ile de donatılmaktadırlar.

Elektrik-elektronik mühendisliği, son zamanlarda oldukça hızlı gelişen mühendislik dalıdır ve güç elektroniği, enerji üretimi ve dağıtımı, iletişim, mobil telefon sektörü, bilgisayar yazılımı ve donanımı, biyomedikal sistemler, mikrobilgisayarlar, görüntü ve ses işleme sistemleri gibi konuların ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Öğrencilerimiz, bazıları yukarıda bahsedilen sektörlerde çalışma imkanına sahip olduklarından dolayı, bölümümüzde bu çalışmaları gerçekleştirecek olan yüksek nitelikli elemanlar yetiştirilmekte ve bu konulardaki eksikliklerin giderilmesi için bölüm ders planları sürekli olarak güncellenmektedir.

Bölümümüzde; 1 profesör, 2 doçent, 7 yardımcı doçent ve 4 araştırma görevlisi ile lisans programı ve 2013 yılında yüksek lisans ve doktora programlarının açılması ile lisansüstü eğitimleri yürütülmektedir. Bölümümüz eğitim-öğretim yapmak için oldukça iyi bir donanıma sahiptir. Bölümümüz bünyesinde Elektronik Lab., Mantık Devreleri Lab., Ölçme Lab., Haberleşme Lab., PLC Lab., Kontrol Lab ve Elektrik Makinaları Laboratuvarı mevcuttur. Bölümümüz web sayfasından bölümümüz öğretim üyeleri ve çalışmaları hakkında daha geniş bilgi alabilir ve bölümümüzü ziyaret etmek için bizimle temas kurabilirsiniz. Elektrik-Elektronik Mühendisliği eğitimi almak üzere Bölümümüzü tercih eden ve edecek olan öğrencilerimize hoş geldiniz der, öğrencilik hayatlarında başarılar dilerim.

BAUN EEM

[USD] Kapanan Nanoteknoloji dersine kayıtlı öğrencilerin, en geç 21.02.2020 Cuma gününe kadar Araş. Gör. Haris Çalgan'a ulaşmaları gerekmektedir. ... See MoreSee Less

View on Facebook

[EEE2232] Mantık Laboratuvarı Kuralları: eee.balikesir.edu.tr/wp-content/uploads/2020/02/Mantık-Lab-Kurallari-1920.pdf

Mantık Laboratuvarı Rapor Formatı: eee.balikesir.edu.tr/wp-content/uploads/2020/02/Mantik-Lab-Rapor-Formati-1920.docx

Mantık Laboratuvarı Grupları: eee.balikesir.edu.tr/wp-content/uploads/2020/02/Mantik-Lab-Gruplar.pdf

Mantık Laboratuvarı Deney Föyü ve Malzeme Listesi: eee.balikesir.edu.tr/wp-content/uploads/2020/02/Mantik-Lab-Deney-Foyu.pdf
... See MoreSee Less

View on Facebook

[Elektrik Makinaları Lab] Elektrik Makinaları Laboratuvarı Deney Grupları: eee.balikesir.edu.tr/wp-content/uploads/2020/02/Elektrik-Mak-Lab-Gruplar.pdf

Elektrik Makinaları Laboratuvarı Deney Listesi: eee.balikesir.edu.tr/wp-content/uploads/2020/02/Elektrik-Mak-Lab-Deney-Listesi.pdf

Elektrik Makinaları Laboratuvarı Deney Föyü: eee.balikesir.edu.tr/wp-content/uploads/2020/02/Elektrik-Mak-Deney-Foyu.pdf
... See MoreSee Less

View on Facebook

PLC Laboratuvarı Grupları: eee.balikesir.edu.tr/wp-content/uploads/2020/02/PLC-Lab-Gruplar.pdf

PLC Laboratuvarı Deney Föyü: eee.balikesir.edu.tr/wp-content/uploads/2020/02/PLC-Lab-S7-1200-Deney-Foyu-v1_7.pdf
... See MoreSee Less

View on Facebook

[EEE2232] Mantık Laboratuvarı Grupları: eee.balikesir.edu.tr/wp-content/uploads/2020/02/Mantik-Lab-Gruplar.pdf

Mantık Laboratuvarı Deney Föyü ve Malzeme Listesi: eee.balikesir.edu.tr/wp-content/uploads/2020/02/Mantik-Lab-Deney-Foyu.pdf
... See MoreSee Less

View on Facebook

[Şubelendirme İşlemi] 14.02.2020 Cuma günü OBS üzerinden şubelere ayırma işlemi yapılacaktır.
Öğrenci numaralarının sonu tek olanlar A şubesi, çift olanlar ise B şubesini oluşturmaktadır. Bu hafta şubeli derslerinize numaranıza göre giriniz.
... See MoreSee Less

View on Facebook

[Ders Kayıt Sistemi Güncellemesi] OBS'de aşağıdaki güncellemeler yapılmıştır.

- Öğrenciler ders kayıt döneminde kesinleştirme yapmış olsalar bile kesinleştirmelerini kendileri kaldırıp ders değişikliği yapabilecektir.
- Danışmanlar ders kayıtları bittikten sonra onay verebilecektir (10 Şubatta onay süreci başlamaktadır).

Bu noktada ders seçim döneminde öğrencilerin herhangi bir ders seçimi sorunu nedeniyle danışman öğretim elemanına ulaşmasına gerek kalmamıştır.
... See MoreSee Less

View on Facebook

[Tek Ders Sınavı] Tek Ders Sınavı 30 Ocak Perşembe Günü saat 14:00'te C201 no'lu salonda yapılacaktır. ... See MoreSee Less

View on Facebook